Oppotten

 

Bloemen en planten overzicht >>

 
Na drie tot vijf weken zijn de planten zo groot geworden dat je ze apart in een pot kan zetten. Er zijn potten van aardewerk en van plastic. De aardewerkpotten zijn poreus en laten dan ook veel vocht door. Dat nadeel doet zich niet voor de de zwarte potten.
Zet die potten op een kweektafel, waarop een laagje zand is aangebracht. De planten kunnen dan ook nog het in zand aanwezige water opzuigen. Turfpotten hebben als voordeel dat ze, nadat ze in de tuingrond zijn gezet, gemakkelijk verteren, zodat de wortels erdoorheen groeien. Bij gebruik van deze potten is het vochtverlies minimaal.
Sommige planten ontwikkelen zich zo snel, dat ze ook als zijn ze opgepot, tegen elkaar en in elkaar gaan groeien. In dat geval moeten de potten wat ruimer uit elkaar gezet worden. Bij plastic en aardewerk potten is dat geen echt probleem, maar turfpotten worden erg slap als ze vochtig zijn en gaan dan makkelijk kapot. Dat zou beschadiging van de wortelkluit tot gevolg kunnen hebben.
Voordat u de planten in de tuin kunt zetten, moeten ze worden 'afgehard'. In kas of bak zijn temperatuur en luchtvochtigheid doorgaans stabiel en de planten zijn daarop ingesteld. In de buitenlucht kunnen de klimatologische omstandigheden zich echter snel wijzigen, soms zelfs binnen het uur. Zet u uw planten ineens vanuit de kas in de tuin, dan zulle ze het zo zwaar te verduren krijgen dat ze of dood gaan, of een aantal weken nodig hebben om zich te herstellen. Dat kunt u voorkomen door ze langzaam aan de nieuwe omstandigheden te laten wennen door te luchten.
Zodra er na de derde week van april, een dag is waarop het niet te hard waait, er geen overvloedige zon is en het zachtjes regent, haalt u het glas van de bak. Planten die in de kas of in de kamer staan zet u buiten. Bij slecht weer of bij dreigende nachtvorst legt u het glas opnieuw over de platte bak of u rolt een rietmat  boven de planten uit. Net als de beroepskweker dient u het weerbericht goed in de gaten te houden.