Papiergeld

 
   
 

Ongeveer 900 jaar na Christus

Toen China rijker werd moest de hoeveelheid geld toenemen om handel mogelijk te maken. Papiergeld werd voor 900 na Christus incidentieel gebruikt, maar het werd in de tiende eeuw gemeengoed toen kooplieden het in de handelsstad Chengdu begonnen te gebruiken. Binnen driehonderd jaar, onder het bewind van de Mongoolse keizer Kublai Khan, had China vrijwel alle munten door papiergeld vervangen.