Pieridae

 
   
 

 

De familie van de witjes omvat meer dan tweeduizend soorten, met daarin in tegenstelling tot wat hun naam doet vermoeden, een grote verscheidenheid aan kleuren. Heel veel witjes zijn namelijk allesbehalve wit. Geel en oranje zijn kleuren waarmee zeer veel witjes getooid zijn. De Engelse naam voor vlinder, butterfly, is een afkorting van 'butter-coloured fly', waarmee de citroenvlinder wordt aangeduid. In veel gevallen is het zo dat in een bepaald gebied de witjes de meest voorkomende vlinders zijn. Ook in Nederland zijn het juist de verschillende koolwitjes die in zeer grote aantallen voorkomen.
De eieren van witjes zijn spoelvormig en meestal wit of gelig gekleurd. De rupsen die eruit kruipen, zijn glad. In veel gevallen eten ze in gezelschap van vele soortgenoten hun waardplant kaal. Voor ze verpoppen, maken ze eerst een gordel om zich daarmee aan een stengel vast te maken. De poppen lijken altijd op iets plantaardigs, zoals een blaadje, een bloem of een knop. Mannetjes- en vrouwtjesvlinders bezoeken bloemen om er nectar te drinken. Alleen de mannetjes komen regelmatig met honderden bij elkaar op zandige of modderige rivieroevers om er water en daarin opgeloste mineralen te drinken. Het zijn vooral de frisgekleurde, onbeschadigde en dus de pas uit de pop gekomen mannelijke witjes die op die drinkplaatsen samenkomen. Pas wanneer ze een hoeveelheid mineralen opgenomen hebben kunnen ze feromonen maken en de vrouwelijke witjes het hof maken.
Verschillende soorten witjes, met name de leden van de geslachten Pieris en Colias, vertonen trekgedrag. Waarom ze dat doen, is in de meeste gevallen niet duidelijk.