Pijl en boog

 
   
 

Ongeveer 30.000 jaar voor Christus

Pijlen en bogen werden afgebeeld op rotsschilderingen van 30.000 jaar geleden, maar er is niets van bewaard gebleven. Rond 18.000 voor Christus werden op de pijlen vuurstenen punten aangebracht, waarmee dieren gedood konden worden. Later werd de boog gebruikt als belangrijk militair wapen waarmee ook mensen konden worden gedood.