Plantensoorten
 

 

Bloemen en planten overzicht >>

 
Het plantenrijk of Regnum plantarum is één van de systematische groepen waarin de organismen zijn ingedeeld. Deze groep omvat alle planten. Er is geen algemeen aanvaarde indeling van de hogere eenheden van het Plantenrijk; men is het wel in grote lijnen eens over de belangrijkste groepen, maar de rangen die aan deze groepen worden toegekend, verschillen nogal. Een oude indeling van de planten in ruime zin in twee groepen is in Thallophyta en Cormophyta, waarvan alleen de laatstgenoemde een min of meer natuurlijke eenheid vormt.

Er zijn ongeveer 500.000 soorten levende planten bekend; geschat wordt dat er ongeveer een miljoen bestaan. Vele hiervan zullen nooit bekend worden, omdat de mens de natuurlijke milieus sneller vernietigt dan de wetenschap ze kan inventariseren. Men veronderstelt wel dat het aantal uitgestorven planten het aantal levende vele malen overtreft, maar het aantal dat niet gefossiliseerd is, kan uiteraard niet bij benadering geschat worden.