Psoriasismedicijn is schijn

 
   
Diemen (NL) - De twee gangbare medicijnen tegen psoriasis werken even goed. Het ene is echter dertien keer duurder dan het ander. Desondanks zijn de prijskaartjes van beide behandelingen nagenoeg gelijk.

De twee meest voorgeschreven typen medicijnen tegen psoriasis, methotrexaat en cyclosporine, werken allebei even goed, maar de prijskaartjes verschillen enorm. Methotrexaat kost drieŽntwintig euro per maand, cyclosporine 315 euro. Medicijnen allťťn bepalen echter niet de eindrekening. Een bredere kostenanalyse - die ook ziekteverzuim, herhaald doktersbezoek, reistijd en -kosten voor de patiŽnt en bestrijding van bijwerkingen meeneemt - trekt de verschillen bijna helemaal recht. Dit blijkt uit twee onderzoeken aan het Amsterdam Medisch Centrum (AMC).

Psoriasis is een grote kostenpost voor de zorgverzekeraars. Ruim driehonderdduizend Nederlanders hebben deze erfelijke aandoening, een huidziekte die gepaard gaat met ontsteking, heftige jeuk en schilfering van de huid. Gezien het chronische karakter van de aandoening - genezen is niet mogelijk, symptoombestrijding wel - en het feit dat de ziekte veelvuldig voorkomt, financierde het College van Zorgverzekeraars een effectiviteits- en kosten-batenanalyse van de twee behandelingen, met methotrexaat of cyclosporine. 
De afdeling huidziekten van het AMC zocht eerst uit of er verschil was in effectiviteit en het aantal bijwerkingen tussen beide middelen tegen psoriasis. Dat bleek niet het geval (New England Journal of Medicine). Cyclosporine is wel dertien keer duurder dan methotrexaat. Op basis van deze twee feiten werd het kostenplaatje doorgelicht. 

Bijwerkingen
Moeten alle driehonderdduizend psoriasispatiŽnten in Nederland binnenkort aan de goedkope methotrexaat? 'Nee', reageert Menno de Rie, dermatoloog aan het AMC en projectleider van beide onderzoeken. 'De rekening van een medicijn is niet gelijk aan die van een behandeling'. De Rie doelt op de noodzakelijke medische en maatschappelijke kosten die bij de behandeling van psoriasis komen kijken. Voor onderzoek en controles op het ziekenhuis, voor verzuim op het werk vanwege de (behandeling van de) ziekte en behandeling van bijwerkingen. 
De bijwerkingen van beide middelen zijn wel gelijk in aantal, maar verschillen in soort. Aan het tegengaan van de neveneffecten hangt dus per medicijntype een ander prijskaartje. De Rie: 'Methotrexaat geeft vaker leverproblemen dan het cyclosporine. Leverscans, bezoek aan de internist en medicijnen zijn dan noodzakelijk. Dat loopt aardig in de papieren. Een cyclosporinebehandeling heeft weer andere hoge kostenposten.' 

Worst
De Rie zette voor beide typen medicijnen op een rij wat een behandeling nu werkelijk kost. PatiŽnten werden hiervoor een jaar lang gevolgd, waarvan vier maanden onder behandeling. De medische en andere ziekte-gerelateerde kostenposten van de behandeling, plus alle aan psoriasis gekoppelde kosten van de opvolgende acht maanden kwamen op de eindrekening. Het verschil tussen de prijskaartjes van beide behandelingen bleek af te nemen naar tien procent. 
Projectleider De Rie: 'Het kleine verschil komt deels doordat we verschillen in maatschappelijke kosten van beide medicijnen hebben meegeteld. Maar dat laatste zal de zorgverzekeraars waarschijnlijk worst wezen; daar draaien zij toch niet voor op. Belangrijkste voor de patiŽnt is dat geen van beide medicijnen uit het verzekeringspakket verdwijnt omdat de zorgkosten ongeveer gelijk zijn.'