Skylab

 
   
skylab2_sm.jpg (12700 bytes)Skylab, Amerikaans ruimtelaboratorium, met een totaalgewicht van 91 t. Werd gelanceerd op 14 mei 1973 met behulp van de eerste twee trappen van een Saturnus-5-raket naar een baan op 432 km hoogte. Het heeft driemaal drie astronauten geherbergd.
Bij het Skylab-project werd grotendeels gebruik gemaakt van uit het Apollo-project overgebleven materiaal. Het centrale deel, de Orbital Work Shop (OWS), was een omgebouwde derde trap van een Saturnus-5-raket, met een lengte van 14,6 m en een diameter van 6,6 m. In dit deel waren twee verdiepingen aangebracht met o.m. werkruimten, keuken, douche en slaapkamers. Verder bevatte Skylab o.a. een eenheid met acht telescopen (Apollo Telescope Mount, ATM) en een koppelingsstuk voor Apollo-capsules (Multiple Docking Adapter, MDA).
Als gevolg van een mankement tijdens de lancering brak een zonnepaneel af; het tweede paneel kwam klem te zitten. De eerste bemanning, die in een Apollocapsule naar Skylab vertrok, liet het beklemde zonnepaneel uitklappen. Deze bemanning bleef 28 dagen aan boord. De tweede bemanning werd voor een vlucht van 56 dagen gelanceerd op 28 juli 1973 en installeerde tijdens een recordruimtewandeling van 6,5 uur een zonnescherm. Voor waarnemingen aan de komeet Kohoutek werd de lanceerdatum van de derde bemanning verschoven naar 16 nov. 1973. Deze keerde na een recordverblijf van 84 dagen in de ruimte op 8 febr. 1974 terug, waarmee het project werd afgesloten.
Met de telescopen in de ATM zijn meer dan 175.000 foto's van de zon, zonnecorona en zonne-uitbarstingen gemaakt, in verschillende golflengtegebieden. Met het Earth Resources Experiments Package (EREP) werden meer dan 40.000 foto's van de Aarde gemaakt in verschillende golflengtegebieden en werd 70 km magneetband gevuld, ter opsporing van aardse hulpbronnen, sneeuwgebieden, watervoorraden, verontreinigingen en visgronden, en voor het vastleggen van de toestand van gewassen. Een belangrijke conclusie uit de medische experimenten was dat er na een verblijf van 30 ŗ 40 dagen in de ruimte een stabilisatie in de medische toestand van de mens optreedt.
Doordat de baan van Skylab sneller daalde dan was voorzien en doordat het Space Shuttle-project vertraging ondervond, was het niet mogelijk Skylab in een duurzame (hogere) baan te brengen. Na een verblijf van zes jaar in de ruimte verbrandde Skylab op 11 juli 1979 in de atmosfeer, waarbij grote brokstukken terecht kwamen in de Indische Oceaan en in Zuidwest-AustraliŽ.