Trigonometrie

 
   
 

Ongeveer 150 jaar voor Christus

Trigonometrie is een methode om hoeken te berekenen vanuit afstanden, en afstanden vanuit hoeken. Het kan vragen beantwoorden als hoe hoog of hoe ver weg een gebouw is, zonder echt te meten. Astronomen begonnen met trigonometrie, omdat ze de afstanden in de ruimte niet daadwerkelijk konden meten. De eerste stap was te ontdekken hoe de afstand tussen twee lijnen van het midden naar de rand van een cirkel bepaald werd door de hoek tussen de lijnen. De astronoom Hipparchus maakte er een tabel voor die zoveel informatie bevatte dat hij er twaalf boeken voor nodig had. Het was de geboorte van de trigonometrie.