Tuinhommel

 
   


Deze hommel lijkt qua kleur en grootte sterk op de aardhommel, maar hij heeft meestal drie gele ringen in plaats van twee. Een duidelijk kenmerk is de lichtgele onderzijde en de lange kop van het diertje.
Verspreiding : in heel Europa bij bosranden, in struweel (zowel in vlakten als in bergstreken). De snuit is even lang als het lichaam. De tuinhommel kan daarmee aan nectar komen op plaatsen die voor andere hommels onbereikbaar zijn. Tuinhommels zijn belangrijke bestuivers voor klaver en fruitbomen. Ze bouwen een nest in de grond of op plaatsen waar de regen niet bij kan (ook in gebouwen). Men kan deze soort ook gemakkelijk in korven lokken. In de herfst kan een nest wel vierhonderd hommels herbergen. De mannetjes verschijnen vanaf augustus.