Vlammenwerper

 
   
 

Ongeveer 670 jaar na Christus

Om brand te stichten bij de vijand moest je dicht bij hem in de buurt komen, maar met een wapen dat een vuurstraal uitspuwde kon over grotere afstanden door en verderf gezaaid worden. De eersten die dit probeerden waren de Byzantijnen uit Constantinopel (nu Istanbul, Turkije) in de zevende eeuw na Christus. Hun Griekse vuur (een plakkerige en brandbare vloeistof, uitgespuugd door een pomp) boezemde angst in bij de vijand. De uitvinding wordt toegeschreven aan Calliniucus en leverde de Byzantijnen een overwinning op de Saraceens (Arabische) vloot in 673 na Christus.