Wat is een vlinder

 
   
 

 

 


 

 

 


 

Vlinders nemen een bijzondere plaats in de dierenwereld in. Door namen als vliegende bloemen of vliegende juwelen wordt aangeduid dat vlinders in het algemeen beschouwd worden als mooi, ongrijpbaar en fascinerend. In veel culturen is de invloed van de vlindert niet beperkt tot het aardse bestaan. Bij de oude Grieken bijvoorbeeld staat het woord 'psyche' zowel voor vlinder als voor ziel. Wanneer de ziel het lichaam van de overledene verlaat, vliegt deze als een vlinder naar de hemel.
Ook nu worden vlinders in de regel heel anders gewaardeerd dan hun naaste verwanten, de insecten. In de eerste plaats vindt bijna iedereen ze mooi. Ze hebben prachtige kleuren en fladderen in het zonnetje vrolijk van bloem naar bloem. Sterk nog, ze kunnen dat niet eens, want ze hebben daar de monddelen niet voor. Dat gaat zeker niet op voor de meeste andere insecten. Denk maar eens aan wespen, kevers, sprinkhanen en muskieten. In tegenstelling tot die dieren is een vlinder het toonbeeld van onschuld.
De vlinders worden gerekend tot de Lepidoptera of de schubbleugeligen. Na de kevers vormen de vlinders de orde met het grootste aantal soorten. Tot nu toe zijn er niet minder dan 160.000 verschillende soorten vlinders beschreven. Uit dit duizelingwekkende aanbod hebben wij in deze website natuurlijk een keuze moeten maken. Om overzicht te houden is het belangrijk een goed systeem te hebben om al die vlinders in te delen. In de biologische systematiek is een orde onderverdeeld in families, een familie in geslachten en een geslacht in soorten. Wij passen ook deze indeling toe. Bij de vlinders bestaat van oudsher ook een onderverdeling in dag- en nachtvlinders. De verdeling is gemaakt op grond van de vorm van de antennes. De vlinders met draadvormige antennes, die eindigen in een soort knotsje, zijn dagvlinders. De vlinders met anders gevormde antennes, bijvoorbeeld draadvormig, kamvormig of veervormig, behoren allemaal tot de nachtvlinders. Doorgaans zijn dagvlinders helder gekleurd en overdag actief, terwijl nachtvlinders sombere kleuren hebben en druk in de weer zijn tijdens de nacht. Dat is overigens een regel waarop vele uitzonderingen bestaan.