Welke planten zaaien
in volle grond ?

 

Bloemen en planten overzicht >>

 
Sommige planten moeten buiten worden gezaaid, omdat ze onder glas last krijgen van de warmte en abnormaal lange stengels vormùen met blad dat te lichtgroen is gekleurd. Dergelijke planten zijn heel vatbaar voor allerlei schimmel- en bacterieziekten.
Andere zomerbloemen worden in de volle grond gezaaid omdat hun penwortel niet toestaat dat ze worden verplant. Deze planten kunnen wel 'op warmte' in de kas worden uitgezaaid, maar verspenen en later verplanten verdragen ze vrijwel niet.

Overzicht van planten die in volle grond moeten worden gezaaid
Agrostemma gracilis (bolderik), Agrostis nebulosa (nevelgras of struisgras), Anagallis arvensis (guichelheil), Atriplex hortensis 'Rubra' (rode melde), Briza maxima (trilgras of siddergras), Crepis rubra (streepzaad), Datura stramonium (doornappel), Echium plantagineum (slangenkruid), Heliophilla pilosa, Hibiscus trionum (drie-uren bloem), Huocyamus niger (bilzekruid), Impatiens glandulifera (springbalsemien of reuzenbalsemien), Lavatera trimestris (bekermalva), Limnathes douglasii (moerasbloem), Linaria maroccana (vlasleeuwebek of Marokkaanse leeuwebek), Nicandra physalodes, Phacelia tanacetifolia (bijenvoer).

Wanneer u voorgaande zomerbloemen dicht bij elkaar zaait op een speciaal daarvoor bestemd zaaibed, ontstaan er gedrongen, bossige gewassen, die u later goed kunt verplanten.
Planten met een penwortel daarentegen moeten direct op de juiste plek in de tuin worden gezaaid. Ze houden doorgaans van veel zon en vrij droge grond. Hou rekening met de bloemkleur en de hoogte van deze planten als u de plek voor het zaaien uitkiest.
Het gaat om de volgende planten :
Centaurea cyanus (korenbloem), Delphinium ajacis (éénjarige ridderspoor), Eschscholzia californica (slaapmutsje of Juliaantje), Euphorbia lathyrus (kruisbladwolfsmelk), Godetia hybrida (zomerazalea), Gypsophila elegans (éénjarig gipskruid), Iberis umbellata (scheefbloem), Lupinus-soorten (lupine-zie foto), Malope trifida (trechtermalva), Matthioda incana annua (zomerviolier), Nigella damascena (juffertje-in-het-groen), Papaver-soorten (klaproos) en ook Portulaca grandiflora (portulak).

Als u in volle grond zaait, moet u er rekening mee houden dat zich op bepaalde grondsoorten gemakkelijk een korst vormt. Na hevige slagregens kan de bovenste laag van kleigrond zo hard worden dat de jonge planten er heel moeilijk doorheen kunnen dringen. Dat is deels te voorkomen door de bovenste laag niet zo heel erg fijn te harken. Er zullen dan wel wat meer kluitjes op de grond blijven liggen, maar dat is niet zo erg als die harde aardekorst. Door de bovenste laag van zware kleigrond kunt u ook wat grof zand mengen om de vorming van een harde laag tegen te gaan.
Vogels kunnen nogal wat schade aanrichten doordat ze zaad - en zelfs jonge kiemplanten - opeten. Hou de vogels wel van uw zaaibed door smalle repen aluminiumfolie aan stokjes in het zaaibed te plaatsen.