Zaaien in de
verwarmde kas

 

Bloemen en planten overzicht >>

 
Jonge kiemplanten ontwikkelen zich alleen goed bij de juiste temperatuur. Anders is de kans groot dat ze door ziektekiemen worden aangetast. Veel zomerbloemen moeten dan ook opgekweekt worden in een kas of een bak die kan worden verwarmd. zomerbloemen die in een warme kas worden gezaaid, staan vroeg in bloei, vaak nog voordat ze in border of perk worden uitgeplant. Wie niet beschikt over een echte kas kan altijd kleine kweekbakjes kopen die binnenshuis op de vensterbank worden geplaatst. Er zijn ook grotere die u op het balkon of zo kan zetten. Een doorzichtige kap van plexiglas zorgt ervoor dat de juiste luchtvochtigheid in het kasje wordt behouden.
In bakken met elektrische grondverwarming, kan de ontkieming van het zaad erg snel verlopen.
Maar ook een met glas of plastic afgedekte eenvoudige plantenschaal, die  na het inzaaien op de vensterbank wordt geplaatst, kan veel jonge zomerplanten opleveren.

Wanneer en wat zaaien in bak of kas
In een verwamde kas kunt u vanaf half januari zaaien. De planten die rond deze tijd worden gezaaid hebben veel tijd nodig om zich te ontwikkelen. Als u later zaait bestaat de kans, dat de planten pas vrij laat in de zomer gaan bloeien.
Hetzelfde geldt voor het zaaien in kistjes die u in de verwarmde woonkamer op de vensterbank plaatst. Planten die u vroeg kunt zaaien zijn o.a. het Mexicaantje, leeuwenbek, zaaibegonia, echte hanenkam (zie foto), pluimhanenkam, pantoffelbloem, heliotroop of zonnewende, tuingeranium, schildpadbloem, vuursalie en ijzerhard.
Wat later in het jaar, halfweg februari of begin maart, kunnen andere zomerbloemen worden uitgezaaid. Dit zijn o.a. berenoor, kattensnor, Jobstranen, luciferplantje, ijskruid of middagbloem, kogelamarant, vlijtig liesje, tuinlobelia, nachtschone en petunia-rassen.
De meeste van deze planten kunnen ook, het best omstreeks half maart, in een niet-verwarmd kas worden gezaaid. De bloei zal dan ook later op gang komen.