Zomerbloemen kopen

 

Bloemen en planten overzicht >>

 
Het kopen van éénjarige zomerbloemen is voor veel tuinliefhebbers een waar feest. Zodra het een weekend mooi weer is, trekt men in grote getale naar het tuincentrum of naar de bloemenmarkt. Soms is het nog pas april en het weer kan in die tijd van het jaar nog echt grillig zijn ! Het meest belovende voorjaarsweer kan binnen een dag omslaan in gure buien. Dus voor half mei is het in feite nog te vroeg om zomerbloemen buiten te planten. Die worden in bloemenzaken wel reeds vroeger ruimschoots aangeboden, maar wanneer u die aanschaft wacht u toch best tot half mei om die definitief buiten hun plaats te geven. Het aloude weerkundige principe van de 'ijsheiligen' (14-18 mei) is hier zeker van toepassing. Zelfs begin mei kan er trouwens wel eens nachtvorst optreden !

Kwaliteit
Alleen gezonde en sterke jonge planten zullen na het uitplanten goed aanslaan. Bij kwaliteitsplanten komt beslist geen beschadiging voor aan bloem, blad en wortelkluit.
Het blad moet fris groen zijn en ook het onderste blad moet er gezond uitzien. Een plant die onderaan bruine en gele bladeren heeft is een vogel voor de kat. Gezonde planten hebben een gedrongen groeiwijze. Ze zijn goed vertakt, kort en hebben weinig bloemen. Laat u dus niet verleiden tot het kopen van éénjarigen die al volop bloeien en erg groot zijn. Het mogen dan op het eerste zicht mooie planten zijn, het zijn in feite planten die te vroeg in het seizoen tot bloei zijn gekomen. Door de plant erg droog te houden heeft de kweker bereikt dat de plant nog net verkoopbaar bleef. Het aanslaan van dergelijke planten is een hachelijke zaak. In veel gevallen zullen ze dood gaan, al helpt het soms wel om ze voor het planten wat terug te snijden.
De planten moeten ook voldoende zijn afgehard. Dat betekent dat ze gewend moeten zijn aan de klimatologische omstandigheden in de buitenlucht. Die zijn immers veel ongunstiger dan in de kas, waar hogere temperaturen en een hoge luchtvochtigheid heersen. Bovendien waait er geen wind die de verdamping verhoogt.
Goed afgeharde planten kunt u meteen herkennen aan het kleur van het blad (donkerder van kleur) en aan hun vrij stevige en dikke stengels. Te warm opgekweekte planten hebben namelijk een bleekgele kleur en staan erg wankel in hun potjes.

Waar kan je best kopen
Koop uw planten bij een vertrouwd adres, waar men u zonodig tips kan geven over aanplant, combinatiemogelijkheden, enzovoort en waar men het feit van de 'ijsheiligen' respecteert. Bij de tuincentra is er in het voorjaar volop keuze. De tweede helft van mei is het hoogseizoen. Na begin juni wordt de sortering al wat minder. Komt u te laat, dan zullen de planten die dan worden aangeboden veelal van mindere kwaliteit zijn.

De plantjes 'dopen'
Vaak zijn zomerbloemen, die in een perskluit zijn geweekt, vrij droog. Dit kan problemen geven bij het aanslaan van de planten. Als ze in de grond worden gezet, zullen de kluiten niet gemakkelijk vochtig worden, ook niet als u ze veel water geeft. Zet daarom de perskluiten voor het planten een uurtje in een bak met water. Aanvankelijk zullen ze op het water drijven maar na een kwartier hebben ze reeds zoveel water opgezogen dat ze uit zichzelf dieper in het water zullen zakken. Pas als de veengrond van de kluit zich geheel met water heeft volgezogen zijn ze zo zwaar geworden dat ze naar de bodem van de bak gaan en dan kan je ze planten.