Zuid-Afrika
bestuur en samenleving

 

Terug naar overzicht Afrika >>

 


3. Bestuur en samenleving

3.1 Staatsinrichting
De huidige grondwet van de Republiek Zuid-Afrika dateert van 1996. In de nieuwe grondwet is voorzien in een Lagerhuis met 400 zetels en een Senaat met 90 leden. Iedereen vanaf 18 jaar heeft stemrecht. De 'Tweede Kamer' wordt om de vier jaar gekozen, de Senaat wordt samengesteld door vertegenwoordigers der provinciŽn. Het Lagerhuis kiest de president, die ongeveer even veel macht bezit als de Amerikaanse of Franse president.
3.2 Administratieve indeling
Zuid-Afrika is volgens de nieuwe grondwet ingedeeld in negen provincies.
3.3 Rechtswezen
Het rechtswezen is gebaseerd op het Romeins-Hollands recht, met sterke invloeden van de Britse common law. De rechterlijke macht bestaat uit het Hooggerechtshof (Supreme Court) en de lagere rechtbanken (Magistrates' Courts). Het Hooggerechtshof kent een Hof van Beroep, gevestigd in Bloemfontein, zeven provinciale hoven en drie lokale. De rechters van het Hooggerechtshof worden door de president benoemd. De lagere rechtbanken vallen onder het ministerie van Justitie en de rechters zijn aangesteld als ambtenaren.
3.4 Lidmaatschap van internationale organisaties
De Republiek Zuid-Afrika is lid van de Verenigde Naties en zijn suborganisaties. Verder is zij lid van de Douane Unie van Zuidelijk Afrika, de Commonwealth en de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid.
3.5 Defensie
De Zuid-Afrikaanse strijdkrachten worden gevormd door een beroepsleger van ca. 90.000 man. Als gevolg van de jarenlange isolatie heeft Zuid-Afrika een eigen wapenindustrie.
3.6 Politieke partijen en vakbondsorganisaties
Er is een grote verscheidenheid aan politieke partijen. De Nasionale Party (NP; opgericht in 1914) is van 1948 tot 1994 onafgebroken en als enige partij aan de macht geweest. Bij de eerste vrije verkiezingen onder het 'one man one vote'-systeem op 26/29 april 1994 behaalden het African National Congress 252 zetels (van de 400), de Nationale Partij 82, de Inkatha Freedom Party 43, het Vrijheidsfront 9, de Democratic Party 7, het Pan Africanist Congress of Azamia 5 en de African Christian Democratic Party 2.
In het vakbondswezen onderscheiden zich 194 geregistreerde bonden met bijna 3 miljoen leden (57% van de werknemers). De grootste en invloedrijkste bonden werken nauw samen in Cosatu, het Congress of South African Trade Unions, dat in 1985 werd opgericht. In 1986 werd de National Council of Trade Unions (Nactu) opgericht, die inmiddels 327.000 leden telt. Zuid-Afrika kent verder enkele blanke en onafhankelijke bonden.

 

Zuid-Afrika economie >>