De alpensneeuwhaas

 

Zoogdierenpagina klik hier >>>

 
Ook bij de groep van konijnen en hazen zijn er verschillende soorten.
De
Alpensneeuwhaas kom je bijvoorbeeld vooral tegen in de Alpen of Scandinavische gebieden. Deze hazensoort leeft op een hoogte van 1200m tot de sneeuwgrens (3400m), in streken waar er vooral lage begroeiing is. In de winter daalt hij af naar lager gelegen gebieden.
Tijdens de ijstijd waren de sneeuwhazen in het ganse ijsvrije gebied van Midden-Europa terug te vinden. Naarmate de ijskappen smolten, trokken een deel van de hazen naar Scandinavië. Het grootste deel trok echter zuidwaarts, richting Alpen. Vandaar dat er nu twee ondersoorten in Europa bestaan: de alpensneeuwhaas en de noordelijke sneeuwhaas.
Helaas loopt momenteel de populatie van de sneeuwhaas sterk terug.

Levensloop van de sneeuwhaas.
De voortplantingsperiode van deze haas begint reeds in februari en duurt tot augustus. In die periode verzamelen de sneeuwhazen zich op open terrein, waar de mannetjes heroïsche gevechten leveren om het hart van de vrouwtjes te veroveren. Ook het voorspel tot de paring zelf verloopt even wild.
Het wijfje werpt meestal twee tot driemaal per jaar enkele jongen (2-5), omwille van de korte zomer. Dit verklaart waarom de jongen niet in een nest worden geboren, maar wel in een kuiltje in de grond of tussen hoog gras. De jongen worden met geopende ogen geboren, en kunnen reeds meteen lopen. Na een zoogtijd van zo'n vier weken zijn de jongen reeds zelfstandig.
Een sneeuwhaas kan ongeveer tien jaar oud worden.
Een sneeuwhaas is meestal 's nachts actief. Overdag ligt hij meestal in zijn nest, dat zich bevindt tussen de wortels van bomen, in de rotsen, of gewoon in een holte van dwergstruiken, dat ze hebben geknabbeld. Om voedsel te zoeken moet de alpensneeuwhaas afdalen. Tijdens de zomer voedt hij zich met heidegewassen. Ook twijgen, wollegras en korstmossen staan op zijn menu. Hij eet trouwens ook geregeld zijn eigen zachte keutels.
In de winter laat hij zich gemakkelijk ondersneeuwen om zo beschut te zijn tegen wind en kou. In deze koude periode is de sneeuwhaas trouwens reeds afgedaald naar lager gelegen gebieden. Boombast is dan één van de voornaamste voedingsbronnen.

Lichaamsbouw
Een alpensneeuwhaas is met een lengte van 45-65 cm iets kleiner dan de Europese haas. De oren zijn ook aanzienlijk korter: tussen de 4 en 8 cm. Een alpensneeuwhaas kan tot 5,5 kg wegen.
In de zomer is de vacht van zijn rug grijsbruin gekleurd, terwijl de buik en staart wit zijn. Bij de overgang van zomer naar winter, verandert de vacht: eerst krijgen de poten een witte tint, vervolgens de rug en tenslotte ook de kop. Enkel het uiteinde van de oren is zwart. Omwille van de dichte beharing lijken zijn brede poten in de winter nog dikker. Dankzij die dikke vacht zakt onze vriend niet in de sneeuw tijdens het lopen.

Vijanden
Grote roofvogels, zoals de steenarend, vormen zijn voornaamste vijand. Vooral de jonge dieren zijn het voornaamste slachtoffer hiervan.
De vos en de hermelijn zijn andere natuurlijke vijanden van de sneeuwhaas.