De Altér Real

 

Paarden pagina - klik hier

 
De geschiedenis van de Alter Real is turbulenter dan die van de andere Iberische rassen en hij heeft ook meer te lijden gehad van onbesuisde fokexperimenten. Dat hij nog bestaat, heeft hij te danken aan de vernieuwing met Andalusisch bloed, waarop het ras al in 1748 was gebaseerd toen driehonderd Andalusische merries uit het gebied rond Jerez de la Frontera in Spanje werden geďmporteerd.
Hoewel de Alter Real zuiver Iberisch is, heeft hij een heel eigen plaats te midden van de Iberische rassen. Hij is speciaal gefokt voor de Haute Ecole. Tegenwoordig is de klassieke Alter Real te zien tijdens de voorstellingen van de Portugese School voor Rijkunst.

De Alter Real
Het ras is genoemd naar het stadje Alter do Chao in de Portugese provincie Alentejo, waar het sinds 1748 wordt gefokt in de koninklijke stoeterij Vila de Portel. Real is Portugees voor koninklijk en het ras was bedoeld om de koninklijke stallen in Lissabon te voorzien van paarden die geschikt waren voor de klassieke rijkunst, een liefhebberij van koning Dom José 1, en daarnaast van goede tuigpaarden voor gebruik aan het hof.
De Alter-paarden worden getraind voor hogeschoolwerk en men zegt dat de tegenwoordige paarden lijken op de originele 18de eeuwse exemplaren. Het ras verschilt van andere Iberische rassen, vooral in de bouw van de rug en de lengte van de koten en de pijpen. Een deskundige, Leather de Macedo, wees in 1971 op het feit dat de opperarm korter was dan de pijp en de borst is in ieder geval bijzonder breed en diep - breder en dieper dan bij de Andalusiër en de Lusitano.
De Alter Real heeft spectaculaire gangen, met een knieactie die niet misstaat bij een paard dat gewijd is aan de barokke principes van de klassieke rijkunst.
De meest voorkomende en erkende kleuren zijn allerlei tinten bruin, hoewel de Macedo schreef dat ook vossen en bonten voorkwamen. Deze kleuren zijn tegenwoordig niet meer gangbaar en het ras is ook niet meer zo prikkelbaar of zelfs agressief, zoals de Macedo deed geloven.
Hoofd
Het profiel is kenmerkend voor het Iberische paard.
Hals
De hals is gespierd en tamelijk kort en wordt van nature hoog gedragen.
Achterhand
Het kruis loopt af naar een laag aangezette staart.
Spronggewrichten
Het krachtige en goed geplaatste spronggewricht is voorbeeldig.