De Chinese dwerghamster

 

Zoogdierenpagina klik hier >>>

 
Iedereen kent wel de Russische dwerghamster. Het achterneefje van de Rus, de Chinese dwerghamster (Cricetulus griseus), is veel onbekender en wordt in Nederland slechts door een handjevol liefhebbers gehouden.

De Chinese dwerghamster, zijn naam zegt het al, is van Aziatische afkomst. Met zijn slanke, gestrekte lichaam, dat zo'n negen tot twaalf centimeter lang is, wijkt hij in bouw af van de veel rondere en molligere Russische dwerghamster. Dankzij zijn grijphandjes en een ruim twee centimeter lang staartje kan de Chinese dwerghamster niet alleen in steppengebieden, maar ook in bos- en bergachtige streken goed uit de voeten. Hij klimt en klautert graag, waarbij hij zijn staartje als extra houvast om voorwerpen heen kan 'krullen'.

T
en opzichte van mensen is de Chinese dwerghamster vriendelijk en beslist niet bijterig. Met soortgenoten gaat deze knager echter heel anders om! Het Chineesje leeft van nature solitair (alleen). Soortgenoten kan hij in veel gevallen niet luchten of zien. Meerdere Chinezen bij elkaar zetten kan leiden tot een bloedbad, waarbij de dieren elkaar danig kunnen toetakelen. De agressie gaat vaak uit van de vrouwtjes.

Het fokken met Chinese dwerghamsters wil door de onderlinge vechtlust nog wel eens moeizaam verlopen. Er zijn echter stammen die onderling wat verdraagzamer zijn en soms is het zelfs mogelijk om Chinese dwerghamsters in een (familie)groep te laten samenleven. Wie geen fokplannen heeft en 'gewoon' een Chineesje als huisdier wil houden kan zich, om problemen te voorkomen, het beste beperken tot de aanschaf van één diertje.

 

Het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes is bij Chinese dwerghamsters goed te zien. De vrouwtjes zijn wat kleiner en compacter van bouw dan de langgerektere mannetjes, die goed te herkennen zijn aan hun opvallend sterk ontwikkelde testikels. De teelballen kunnen bij een volwassen dier wel eenderde van de totale lichaamslengte beslaan en worden per abuis nog wel eens voor tumoren aangezien. Geen paniek, het gaat hier gewoon om een gezonde mannetjes-Chinees!

De Chinese dwerghamster komt voor in twee varianten:
wildkleur en gevlekt. De wildkleurige Chinees is bruingrijs van kleur met een grijswitte buik. Over zijn rug loopt een zwarte aalstreep. Bij de gevlekte dieren wordt de kleur onderbroken door een variërend aantal witte vlekken. Een enkele maal worden er compleet witte Chinese dwerghamsters geboren.

Geef de Chinese dwerghamster een ruim verblijf met voldoende klauter- en schuilmogelijkheden. Pas op dat de dieren niet kunnen ontsnappen, want ze zijn watervlug! De Chinees eet gemengd knaagdiervoer, aangevuld met kleine (vogel)zaadjes, wat groen en af en toe een honden- of kattenbrok voor de dierlijke eiwitten. Chinese dwerghamsters eten in het wild namelijk niet alleen plantaardig, maar ook dierlijk voedsel zoals kevers, spinnen en slakken. Deze knager kan drie tot vier jaar oud worden.