Doodskopaapje

 

Zoogdierenpagina klik hier >>>

 

Eekhoorn of aap?
Doodshoofdaapjes zijn kleurige en beweeglijke diertjes. Ze trekken in grote troepen door de regenwouden in Zuid-Amerika. In het Engels heten ze 'squirrel monkey' (eekhoornaapje) en veel mensen vinden dat een betere naam, omdat 'doodshoofdaapje' eigenlijk wat onaardig klinkt voor zulke vriendelijke diertjes. Wij houden het toch maar op de officile Nederlandse naam...
Het doodshoofdaapje, ook monki-monki genaamd, leeft op de bosrijke rivieroevers van Midden- en Zuid-Amerika. Het is een sierlijk beestje met een lengte van ongeveer 25 cm. Ze hebben een lichtbruine, fijne vacht, die geelachtig verkleurt als ze ouder worden. Aan de onderkant is de vacht wit. De ongeveer 50 cm lange, beweeglijke staart is een bijzonder opvallend kenmerk. Hij kan gedeeltelijk om takken worden gerold en hij verleent steun tijdens het klimmen. Doodshoofdaapjes zijn overdag zeer opgewekt en levendig. Voortdurend flitsen ze door de bomen en over de grond en ze zijn altijd op zoek naar iets eetbaars. Ze hebben een voorkeur voor noten, vruchten en insecten maar ze eten ook vogeleieren en jonge vogels. Evenals de meeste andere apen zijn ook doodshoofdaapjes groepsdieren. Ze vormen groepen van 20 tot 30 dieren. Ze communiceren onderling door gebruik te maken van gebaren en verschillende klanken. Een vrouwelijk doodshoofdaapje brengt na een draagtijd van ongeveer 25 weken een jong ter wereld. Het jong kan al heel snel zelfstandig klimmen. De ouders besteden niet bijzonder veel aandacht aan het jong.

Vrouwengroep
Een jong drinkt ongeveer zes maanden bij de moeder en is al na een jaar zelfstandig. Het wordt al gauw door groepsgenoten meegenomen, om de omgeving te gaan verkennen. Van lieverlee ontstaat er vanzelf een band tussen leeftijdsgenootjes: de dieren die in eenzelfde geboorteseizoen zijn geboren.

Gezellige groep
Doodshoofdaapjes leven in groepen van 25 tot 55 dieren. Soms sluiten verschillende groepen zich een tijdje bij elkaar aan. Dan krijg je n hele grote troep van soms wel 400 dieren! Het zijn hele grappige, vlugge springers. Altijd zijn ze druk op zoek naar insekten, vruchten en bladknoppen, want als je met z veel bent, is er natuurlijk heel wat voedsel nodig! In elke groep leven maar een paar volwassen mannetjes. De rest bestaat uit de vrouwtjes en jonge dieren.
Doodshoofdaapjes maken er graag 'een bende' van.
 

Vruchtbare mannetjes
Met de voortplanting nemen de doodshoofdaapjes onder de apen een bijzondere plaats in, want hun jongen worden alleen maar in n bepaalde tijd van het jaar geboren. De meeste andere apensoorten in de tropen zijn niet zo sterk - of helemaal niet - aan zo'n vaste geboorteperiode gebonden.

Ruim vijf maanden vrdat het geboorteseizoen begint, is er een paartijd. Alleen in die periode zijn de mannetjes vruchtbaar. Wanneer de paartijd begint, 'groeien' de volwassen mannetjes opeens nog een heel stuk. Hun vacht wordt dikker en ze slaan veel vet op. Het worden dan echte 'body-builders' met indrukwekkend brede schouders. De volwassen mannetjes in de groep kunnen tijdens de paartijd, als ze vrouwtjes moeten 'versieren', erg agressief zijn tegen elkaar. Na de paartijd nemen ze al snel weer hun gewone 'formaat' aan: even groot als de vrouwtjes.

Geen pottekijkers
Gezonde vrouwtjes krijgen ieder jaar een jong. De meeste jongen worden 's nachts geboren. Voor de moeder heeft dit grote voordelen. Ze hoeft dan niet mee te trekken met de andere doodshoofdaapjes uit haar groep, en geen voedsel te zoeken. En ze heeft tijdens de bevalling geen last van natuurlijke vijanden of van nieuwsgierige groepsgenoten. Al en paar uur na de geboorte duwt moeder haar baby naar haar rug, zodat ze handen en voeten vrij heeft als de groep 's ochtends hoog in de bomen verder trekt, op zoek naar voedsel.

Alles bij elkaar duurt het toch minstens drie jaar voordat doodshoofdaapjes echt volwassen zijn en zelf jongen kunnen krijgen. Volwas-sen mannetjes vertrekken dan uit de groep en sluiten zich bij een andere groep aan. De vrouwtjes blijven allemaal bij elkaar, in de ouderlijke groep.