Geschiedenis van het paard
'De Eohippus'

 

Paarden pagina - klik hier

 
Het idee dat dieren, waaronder de mens, zich in de loop van miljoenen jaren ontwikkelden en daarbij overleefden naar gelang hun vermogen om zich aan te passen aan hun veranderende omgeving, werd voor het eerst geformuleerd in de 19de eeuw door twee Engelse natuurvorsers, Charles Darwin en Alfred Russel Wallace. Darwin werkte ijn evolutietheorie, gebaseerd op de 'survival of the fittest' uit in The Origin of the Species bij means of Natural Selection, dat in 1859 verscheen. Tot dan was algemeen aangenomen dat leven niet veranderde en dat mensen als mensen en paarden als paarden waren geschapen - een fundamenteel en vaak onwrikbaar standpunt dat door de christelijke Kerk werd ingenomen en dat was afgeleid uit het scheppingsverhaal in het bijbelboek Genesis.
Aan de hand van fossiel bewijsmateriaal kan de evolutie van de Equidae worden getraceerd vanaf het Eoceen, ongeveer zestig miljoen jaar geleden, tot aan hun domesticatie, ongeveer in vierduizend voor Christus. Het kleine dier waarvan het moderne paard afstamt, is door de geleerden Eohippus genoemd, het dageraadspaard. Dat dier was zelf ook het product van een voortdurende evolutie. Zijn directe voorouder behoorde tot een tak van de uitgestorven Condylarthra-groep, die zo'n 75 miljoen jaar geleden op aarde voorkwam en voorloper was van alle hoefdieren.
In 1867 werd een vrijwel compleet skelet van Eohippus ontdekt in Eocene rotsformaties in Wyoming, Amerika. Aan de hand van dit skelet en bewijsmateriaal uit andere Amerikaanse staten kon de ontwikkeling van het paard worden herleid. In Europa waren dertig jaar eerder al resten gevonden, die ten onrechte werden toegeschreven aan Hyrax, een soort konijnachtig zoogdier. Het dier waartoe ze geacht werden te behoren, kreeg de naam Hyracotherium en deze wetenschappelijke benaming wordt nu nog steeds gebruikt.
Het volledigste skelet van Eohippus werd in 1931 gevonden in het Big Horn Basin in Wyoming en door paleontologen van het California Institute of Technology vakkundig in elkaar gezet. Deze reconstructie, samen met gegevens uit andere vondsten, leidde tot een exacte weergave van het skelet van het dageraadspaard. Het paard was niet groter dan een hond of een vos (zie tekening).
 

klik door naar de Mesohippus >>