Het moderne paard
- erfelijkheid -

 

Paarden pagina - klik hier

 
Een grote bijdrage aan het begrip van de evolutie is geleverd door de Oostenrijkse monnik Gregor Johann Mendel (zie foto). Hij is verantwoordelijk voor de Wetten van Mendel, waarnaar de erfelijke eigenschappen zich gedragen en die de basis vormen van de moderne erfelijkheidsleer. Kort gezegd bestaat een lichaam van een levend wezen uit miljoenen cellen, waarvan elk een dubbel stel overeenkomstige chromosomen bevat, n van elke ouder. Deze chromosomen zijn opgebouwd uit genen die elk verantwoordelijk zijn voor een bepaalde erfelijke eigenschap. Via de genen worden eigenschappen overgedragen op het nageslacht, maar niet alle in gelijke mate. En van de twee overeenkomstige genen kan namelijk dominant zijn en het andere recessief. Het dominante gen overheerst in de nakomeling. Door kennis van de erfelijkheid van kleuren kunnen fokkers bijvoorbeeld de kleur van een ongeboren veulen voorspellen. Bekend is dat grijs (schimmel) dominant is over alle andere kleuren. De dominantie van de andere kleuren is achtereenvolgens bruin, zwart en vos. Bruin is dus dominant over de andere kleuren en vos is altijd recessief. Twee vossen krijgen dus een voskleurig veulen en een vos die wordt gekruist met een andere kleur waarschijnlijk niet. Met dit eenvoudige genetische principe in het achterhoofd is het duidelijk dat het ook mogelijk is fysieke en mentale eigenschappen, zoals spring- of renvermogen, door te geven binnen een zorgvuldig uitgestippelde bloedlijn. Fokken op basis van geregistreerde stambomen en prestaties, waarbij rekening wordt gehouden met het bewezen vermogen van het nageslacht van beide ouders (genotype fokken), is de praktische toepassing van deze erfelijkheidsleer. Het staat centraal bij het fokken van Engelse volbloeds en de sportpaarden van Europa.