De Leeuw

 

Zoogdierenpagina klik hier >>>

 

Leeuwen zijn roofdieren uit de familie van de katten. De leeuw wordt niet voor niets "de koning der dieren" genoemd. Een volwassen mannetjesleeuw ziet er zeer indrukwekkend uit. Een mannetje weegt bij een lengte van 2,70 m (inclusief staart) zo'n 250 kilo. De vrouwtjes zijn iets kleiner.

Anders dan alle andere katachtigen leeft de leeuw niet alleen, ze leven in roedels van 20 - 30 dieren. Er is gewoonlijk slechts één mannetje in de groep. Als er nog 2 of 3 mannetjes in de groep aanwezig zijn dan zijn deze afkomstig uit één nest. Leeuwen verdedigen hun territorium tot het bittere einde. Iedere poging van een vreemd mannetje om het territorium binnen te dringen wordt afgeweerd. Dan weerklinkt ook het dreunende gebrul, dat over een afstand van meerdere kilometers te horen is. Ook vreemde vrouwtjes worden door de leeuwinnen niet geduld.

Een mannetjesleeuw brengt meestal slechts twee voortplantingsperiodes in een roedel door. Dan verliest hij de interesse voor deze familie. Wanneer hij in een gevecht van een rivaal verliest, zoekt hij een andere roedel op. Zo komt het ook niet tot inteelt. In de paartijd blijft het mannetje voortdurend dicht bij het vrouwtje. Door zijn manen ziet het mannetje er veel groter en imposanter uit dan het vrouwtje. Dat helpt hem nu en het houdt de eventuele rivalen ver uit de buurt.

Ongeveer één keer in de twee jaar werpt een leeuwin 2-5 jongen. Tegen het einde van de draagtijd, die ongeveer 110 dagen duurt, zoekt de leeuwin een hol in het dichte struikgewas. Dit moet een veilige plek zijn die dicht bij het water ligt. De jongen hebben bij de geboorte een gevlekte huid en ze zijn blind. In de eerste twee maanden worden ze gevoed met moedermelk. Daarna neemt de leeuwin hen mee op jacht. Ze leren vlees te eten en het lekker te vinden. De jonge leeuwtjes kunnen pas wanneer ze één jaar oud zijn zelf hun vlees fijnkauwen; dan krijgen ze namelijk hun blijvende gebit. Als de leeuwin na twee jaar opnieuw drachtig is moeten de jongen hun moeder verlaten. Vele van hen overleven de eerste weken niet waarin ze voor eerst op zichzelf zijn aangewezen.

Leeuwen jagen meestal in de schemering. Overdag doezelen en slapen ze. De leeuwinnen zijn verantwoordelijk voor het vangen van de prooi. Het mannetje houdt zich hier meestal niet mee bezig. Meerdere leeuwinnen sluipen gezamenlijk op de prooi toe en gaan eerst, uit de wind, op de loer liggen. Een andere leeuwin besluipt de prooi van de andere zijde. Dan stuift ze op de kudde af en drijft de opgeschrikte dieren naar de op de loer liggende leeuwinnen. Wanneer ze de prooi eenmaal te pakken hebben, sleept het mannetje de buit naar een plekje in de schaduw. Het mannetje mag nu eerst eten, daarna de leeuwinnen en de jongen. Belangrijke prooidieren zijn onder andere zebra's, gnoe's, gazelles en de antilopen. Leeuwen jagen alleen wanneer ze honger hebben. Zo kan het gebeuren dat een grazende kudde zich niet door de nabijheid van een leeuw laat storen. De kudde merkt instinctief of de leeuw van plan is te gaan jagen of dat hij verzadigd is.

Er leven tegenwoordig alleen nog maar leeuwen in Afrika, ten zuiden van de Sahara, en in een klein gebied in India. Vroeger kwamen ze ook voor in Zuidoost-Europa, Zuid-Azië en in heel India. Wat betreft het overleven van de leeuwen, vestigt men vooral de hoop op de beschermde wildreservaten en op de nationale parken.  Een volwassen leeuw is soms wel 50 procent groter dan een leeuwin, maar het zijn de andere mannetjes die hij angst moet aanjagen met zijn uiterlijk. Door zijn manen lijkt hij een stuk groter. Als bij een confrontatie een zwakker mannetje inziet dat hij niet kan winnen, kan een gevecht uitblijven. Bij een aanval dienen de manen ook als bescherming tegen de klauwen en tanden van de tegenstander. Hoewel de jacht op leeuwen verboden is, worden ze steeds meer in hun bestaan bedreigd doordat hun land en voedsel door mensen wordt ingenomen.