De lynx

 

Zoogdierenpagina klik hier >>>

 

Evenals bijna alle leden van de familie van de katten leeft ook de lynx alleen. Hij leeft in een eigen territorium. Met name het mannetje markeert zijn territorium met urine, daarnaast krabt hij ook aan de bomen. De grootte van het territorium is afhankelijk van de hoeveelheid prooidieren.

Het lichaam van een volwassen mannetje is ongeveer 110 cm lang. Hij heeft een staart van 25 cm en hij weegt ongeveer 35 kilo. De vrouwtjes zijn iets kleiner.

De vacht is bleekgeel tot roodachtiggeel van kleur. De lynx is bedekt met strepen en vlekken. Het patroon is afhankelijk van het gebied van herkomst.

De wintervacht is dikker en heeft eerder een grijze kleur, de vlekken zijn dan niet meer zo duidelijk begrensd. De lynx gaat als typische kat het liefst in de schemering op jacht. Overdag ligt hij op overhangende rotsen en rust hij uit. In Midden-Europa jaagt de lynx op reeën, hazen, vossen en muizen, in Noord-Europa jaagt hij ook op de jongen van elanden en rendieren. Hij eet niet alles in één keer op, maar keert, wanneer hij niet gestoord wordt, de volgende nachten weer terug om de rest op te eten. In sommige gebieden begraaft de lynx zelfs zijn buit.
 

De paringstijd is in februari, maart. Dan verlaat het mannetje zijn territorium en gaat hij op zoek naar een partner. In deze tijd hoort men ze vaak luid schreeuwen. Dit geschreeuw eindigt in gejank. Ook vechten de mannetjes onderling om de gunst van een vrouwtje.

In mei of juni werpt het vrouwtje één tot twee jongen, soms zelfs vier. Deze blinde, hulpeloze jongen liggen in een leger onder een uitstekende rots, in een bosje of in een boomholte. Na 14 dagen doen ze de ogen open, na 5 weken verlaten ze voor korte tijd het nest.
 

De lynx kan heel goed horen en ruiken. Met zijn lange oorpluimen kan hij de herkomst van geluidsgolven nog preciezer bepalen. Met de goed ontwikkelde reukzin kan de lynx verschillende dieren al van verre ruiken. Een ree ruikt hij al op een afstand van meer dan 500 meter. Wanneer hij een prooi ontdekt verschuilt hij zich eerst. Nadat hij langzaam en geluidloos naderbij is geslopen, springt hij met één krachtige sprong plotseling op de prooi af. Wanneer het de prooi lukt te vluchten, geeft de lynx het al gauw op.

► De jonge lynxen worden twee maanden gezoogd, daarna voeden ze zich ook met vlees. De jongen blijven tot het volgende voorjaar bij de moeder en leren te jagen. Met 1,5 tot 2 jaar zijn ze zelf geslachtsrijp en gaan ze hun eigen weg.