Gewone toepaja

 

Zoogdierenpagina klik hier >>>

 
Toepaja's (v. Maleis tupai = eekhoorn of eekhoornachtig dier), ook Boomspitsmuizen of Spitseekhoorns, de orde Scandentia van de Zoogdieren, met zes geslachten, achttien soorten en talrijke ondersoorten verspreid over Zuid- en Zuidoost-Azi van India tot West-China en zuidwaarts tot op Sumatera, Java, Bali en Borneo; de meeste zijn beweeglijke bos- en boombewoners die tot op 3300 m hoogte voor kunnen komen.

Toepaja's werden vroeger tot de Insecteneters gerekend. Uiterlijk zien de dieren er spitsmuisachtig uit; de staart is echter lang, veelal dicht behaard en speelt een belangrijke rol in het sociale verkeer. Het scherpgepunte gebit omvat 38 elementen en wijst op een vnl. insectivoor dieet (zie insecteneters); daarnaast wordt ook enig plantaardig voedsel opgenomen.

De dieren variren in lengte van 1024 cm, staart 1121 cm, gewicht 30355 g. Zij leven eenzaam of in paren. Na een draagtijd van 68 weken worden 13 jongen geboren, die alleen in een nest verblijven en slechts bij grote tussenpozen (ongeveer eenmaal per twee dagen) gezoogd worden; de dieren groeien snel en bereiken spoedig geslachtsrijpheid; maximale levensduur ca. 7 jaar.