Waterbuffel

 

Zoogdierenpagina klik hier >>>

 

waterbuffel, ook Aziatische buffel of Indische buffel, arni, arnee of karbouw, de soort Bubalus bubalis van de Runderen. Dit Aziatisch rund is gekenmerkt door grote, plat naar achteren gebogen horens, die tot ca. 2 m lang kunnen worden. De waterbuffel is een fors gebouwd dier met een schouderhoogte van 150–185 cm en een gewicht dat kan oplopen tot meer dan 900 kg. De wilde vorm bewoont de grasjungles aan de voet van het Himalajamassief in het noorden van India, waar de dieren zich vooral aan de waterkant ophouden. Sommige auteurs beschouwen de wilde vorm als afstammelingen van verwilderde huisdieren; de karbouw verwildert snel en compleet (o.a. in Noord-Australië). De gedomesticeerde vorm heeft veelal kleinere horens, maar verliest zijn wilde aard maar zeer ten dele. De tijger is zijn voornaamste roofvijand; waterbuffels verdedigen zichzelf, elkaar en hun herder door het roofdier gezamenlijk frontaal aan te vallen, wat meestal het gewenste effect heeft. Tegenover de verzorger zijn de dieren over het algemeen dociel, vreemden kunnen zij echter vaak agressief bejegenen. De huisdiervorm is wijd verspreid over de tropen en subtropen van Azië, westwaarts tot op de Balkan en in Egypte. De dieren hebben veel behoefte aan water, ook als beschutting tegen stekende insecten (de beharing is zeer schaars); modderbaden blijken eveneens van belang voor de gezondheid. Draagtijd 10–11 maanden; één kalf per worp. Maximale levensduur ca. 30 jaar.

Waterbuffels dienen als last- en trekdier; de melk is van goede kwaliteit, maar de opbrengst is gering. Verder worden de huid (uitstekend leer) en het vlees (gering van kwaliteit) gebruikt. De kleinschalige sawalandbouw (natte rijstcultuur) is in grote delen van Indonesië vrijwel volledig afhankelijk van de trekkracht van de karbouw.