Wilde ezel

 

Zoogdierenpagina klik hier >>>

 

Net als zijn verwant het paard bestaan er ook verschillende ezelrassen, maar er zijn er lang niet zoveel van als de paarden omdat ze voor veel minder verschillende doeleinden gebruikt worden.

De ezel heeft ten onrechte de naam dat hij dom en halsstarrig is, want hij heeft de mens duizenden jaren gediend. Hij is een gedomes-ticeerde afstammeling van de Afrikaanse wilde ezel. De tamme ezel, die verwant is aan de wilde ezel, werd waarschijnlijk al tijdens het neolithicum voor het eerst als huisdier gehouden. Ezels staan stevig op hun poten en zijn bijzonder geschikt als lastdier. Ze zijn te herkennen aan hun kleine formaat, rechtopstaande oren, grijze kleur en staart met lange haren aan de punt.

Als huisdier en lastdier komt de ezel over de hele wereld voor. Zijn voorouders, de Afrikaanse wilde ezel en de nauw verwante halfezel hebben altijd in woestijnachtige gebieden geleefd waar uitsluitend een lage en karige plantengroei was. Zoals alle leden van het Equusgeslacht ( ezel, de halfezel, het paard en de zebra's) leeft een ezel vangras, kruiden en boomschors. In tegenstelling tot herkauwers, zoals koeien, schapen en geiten, hebben paardachtigen een kleine maag en kunnen ze geen halfgekauwd voedsel opslaan om het later opnieuw te kauwen. De hofmakerij bij de wilde ezels onderscheid zich van dat van de paardachtigen. Hoewel de dieren in het algemeen in kuddes leven die uit verschillende merries en veulens bestaan, veranderd de samenstelling van de groep voortdurend. Het veulen kan een uur na zijn geboorte staan en meelopen met zijn moeder. Hij zal negen maanden worden gezoogd. 

Vroeger gold ezelinnenmelk als een medicijn tegen tuberculose, In Engeland heerste het bijgeloof dat kinderen die een ritje op de ezel maakten, immuun werden tegen de kinkhoest.

Het typerende balken van een ezel ontstaat doordat hij de ingeademde lucht direct weer uitstoot. De wilde ezels uit Afrika behoren tot de ernstig bedreigde diersoorten. In de woestijngebieden en de halfwoestijngebieden van EthiopiŽ, SomaliŽ en Sudan leven daar nog maar ongeveer 3000 exemplaren. Het feit dat de wilde ezel in zijn hele verspreidingsgebied zo'n zeldzame verschijning is geworden, is in eerste instantie terug te voeren tot de intensieve jacht die nomaden op hem maakten wegens zijn vlees en zijn nut als lastdier.

De nakomelingen van een ezelin en een paardhengst is een 'muilezel'. Als een ezelhengst met een paardmerrie paart, ontstaat er een muildier.