De Zeehond

 

Zoogdierenpagina klik hier >>>

 

De zeehond komt voor in de gematigde en subarctische wateren in het noorden van de Atlantische Oceaan en van de Stille Oceaan. Men treft ze ook in de Noord- en de Oostzee aan.

Deze robbensoort brengt het grootste deel van de dag in het water door. Alleen om te zonnen of om te slapen gaat hij het strand of het ijs op. Men treft de zeehond meestal in grote groepen aan, het geblaf van de dieren is vanaf verre afstand te horen.

Zijn kop is relatief groot, de neusopening is v-vormig. Hij heeft een gedrongen lichaam en hij heeft vinnen. De tenen zijn onderling verbonden door zwemvliezen. Tijdens het zwemmen houdt hij de voorpoten dicht tegen zijn lichaam aan, de achterpoten worden naar achteren gestrekt en de voetzolen zijn naar elkaar toegekeerd. Door de voeten tegen elkaar aan te slaan wordt het water weggeduwd. Zo wordt het lichaam voorwaarts bewogen.

De huid is glad en heeft donkere vlekken. Het dier is beschermd tegen de kou van het water door middel van een dikke speklaag. De vrouwtjes zijn kleiner dan de mannetjes, zij kunnen wel 1,90 meter worden.

Het voedsel van de zeehond bestaat uit vissen, kreeftachtigen en inktvissen. De zeehond vangt zijn prooi op een diepte van 50 meter of meer. Zeehonden duiken meestal slechts 4-5 minuten onder water, ze kunnen echter zonder problemen 20 minuten onder water blijven. Hun gebit lijkt heel veel op dat van de landroofdieren. Bij iedere ademhaling openen de spleetvormige neusgaten zich heel wijd. Bij het duiken sluiten ze de neusgaten en de gehoorgangen.

Hoe handig de zeehond in het water is, zo onhandig beweegt hij zich op het land. Hier kan hij zich alleen op de onbeholpen manier voortbewegen die de robben eigen is. Hij trekt zich op en gooit zijn hele lichaam naar voren. Aan land is hij een gemakkelijke prooi voor mensen en ijsberen.

Zeehondenvrouwtjes brengen na een draagtijd van 10 tot 11 maanden één jong (zelden twee) ter wereld.

Gewone zeehond

Gewone zeehonden kunnen tot 2 m lang worden en eten vis, schaaldieren en inktvissen. Walvissen, haaien, ijsberen en mensen zijn de belangrijkste vijanden van de gewone zeehond.