De zeeolifant
 

 

Zoogdierenpagina klik hier >>>

 

De zeeolifant komt bijzonder veel voor in de kust wateren van Californië. De mannetjes kunnen zo'n 7 meter lang worden, de vrouwtjes ongeveer 3 meter. Het mannetje kan wel 3000 kilo zwaar worden en is daarmee de grootste rob. Het grootste deel van zijn massa wordt voor rekening genomen door de gigantische vetlaag.

Tegen het einde van de 19e eeuw was het aantal zeeolifanten sterk gedaald doordat er zoveel op hen werd gejaagd. Er waren nog slechts ongeveer 100 dieren over, deze waren allemaal op één bepaalde paarplaats te vinden. Dankzij drastische beschermende maatregelen is het aantal zeeolifanten binnen enkele tientallen jaren weer sterk toegenomen. Het voedsel van zeeolifanten bestaat vooral uit inktvissen en vissen, die ze op grote diepte vangen.

Eind november, als de paringstijd begint, begeven de stieren zich aan land. In deze periode beginnen de gevechten om de vrouwtjes. De stieren stoten dan dreigende geluiden uit met hun grote, slurfachtige neus. Ze proberen op deze wijze hun rivalen te imponeren. Enkele weken later komen ook de vrouwtjes aan. De jongen worden geboren en vier weken lang gezoogd. In deze periode worden ze geen minuut alleen gelaten. In deze tijd teren de vrouwtjes op hun dikke vetlaag. Later vormen de jonge dieren afzonderlijke kolonies. Ze blijven nog enige tijd op de paarplaats en teren op het vet dat zich gedurende de zoogtijd heeft gevormd. De vrouwtjes worden opnieuw bevrucht en verlaten de paarplaats.